På frågan om det är dyrt att äga en bil svarar de flesta ett stort ja, och det är väl i mångt och mycket sant. Här finns det de företagare som äger bilar på företaget och i dessa fall är det många kostnader som är avdragsgilla. Äger du en bil som privatperson brukar du också få göra avdrag för resor till och från arbetet på en viss summa i din deklaration varje år. I övrigt är det andra kostnader som du får stå för själv. I detta fall handlar det naturligtvis om vilken typ av bil du köper och i vilket skick denna är.

Om du köper en ny bil har du antagligen kostnader som avbetalning på denna men kommer många gånger i gengäld att få en bra bil som inte kräver lika mycket reparationer och underhållskostnader som med en begagnad bil. När du köper en begagnad bil kommer du att få en lättare börda genom att priset för bilen blir lägre. Här kanske du har möjlighet att betala denna kontant, men här kommer du kanske att ha större kostnader gällande reparationer och underhåll.

Hur du än vrider och vänder på det finns det olika avgifter när det gäller att vara bilägare som ingen kommer ifrån. Detta är bland annat skatt och försäkringar samt alla de däckuppsättningar som behövs och alla de liter av drivmedel som du måste köcar_fuelpa. Förutom detta kommer du alltid att ha en årlig värdeminskning på din bil, vilket gör att du aldrig kommer att få ut lika mycket vid en försäljning eller ett byte. I vilket fall är de flesta människor och familjer i behov av att äga en eller flera bilar för att kunna utföra sina dagliga sysslor på ett effektivt sätt. Det betyder att det inte finns många som kommer ifrån dessa stora kostnader, men kommer ändå att se det som ett positivt sätt att kunna ta sig dit de vill.